Gemeentehuis nieuws

Geertruidenberg / Inwoners / Actueel / Nieuws (RSS)

Copyright 2017 Geertruidenberg
Recente informatie van Geertruidenberg

Last feed update: Thursday October 19th, 2017 04:39:52 AM

Moedige Moeders

Wednesday October 18th, 2017 10:00:00 PM
Schrikbarend veel ouders kampen met de pijnlijke problemen rond de verslaving van hun (pleeg- of stief)kind. Moedige Moeders Drimmelen is een groep moeders, maar ook vaders, broers en zussen die samenkomen om te delen, elkaar aan te moedigen en elkaar te steunen als ervaringsdeskundigen. Het is sinds 2014 een lokale afdeling en heeft intussen regionaal bereik. De gemeente Geertruidenberg ondersteunt dit initiatief van harte. 

Horeca in het gemeentehuis

Wednesday October 18th, 2017 10:00:00 PM
Wij horen u denken: horeca in het gemeentehuis? Nee, er komt geen horeca in het gemeentehuis. Wel willen we graag met inwoners en horecaondernemers praten over de horeca in onze gemeente. Zijn er bijvoorbeeld voldoende terrassen, over muziek in de horeca, horeca bij verenigingen en andere onderwerpen. Daarom nodigen we u uit voor een interactieve evaluatiebijeenkomst over de Horecanota 2006. De bijeenkomst vindt plaats op 24 oktober van 19.00 tot 21.15 uur in het gemeentehuis. Na afloop is er een borrel.

Alle kinderen in Geertruidenberg doen mee!

Tuesday October 17th, 2017 10:00:00 PM
Alle kinderen in de gemeente Geertruidenberg moeten mee kunnen doen, ook als er thuis sprake is van armoede. Dat vindt  de gemeenteraad en dat vindt het college. Het college besloot daarom  de bestaande kindregelingen te bundelen en uit te breiden.

Nieuwe (toeristische) parkeerborden voor Geertruidenberg

Tuesday October 17th, 2017 10:00:00 PM
Als onderdeel van de (her)reconstructie van de Markt komen er nieuwe verkeersborden. Deze nieuwe parkeerbewegwijzering heeft een meer toeristische uitstraling. 

Nieuwe regels voor inkopen en aanbestedingen

Thursday October 12th, 2017 10:00:00 PM
Voor het inkopen van diensten, leveringen en werken hanteert de gemeente Geertruidenberg een aanbestedingsbeleid. Een aanbesteding is een formele procedure waarbij zowel de gemeente als de partijen die zich inschrijven, zich moeten houden aan bepaalde regels. Op 19 september 2017 heeft het college van B&W nieuwe regels voor inkopen en aanbestedingen vastgesteld.

Week van Ons water

Wednesday October 11th, 2017 10:00:00 PM
Hoe kunnen we  Nederland beschermen tegen overstromingen en regen en wat kunt u  zelf doen? Hier krijgt u meer over te weten tijdens de Week van ons water van 18 tot en met 25 oktober. Er zijn tal van leerzame en verrassende activiteiten door heel Nederland. Kijk voor alle activiteiten op www.onswater.nl.

Adresonderzoek

Wednesday October 11th, 2017 10:00:00 PM
Als gemeente doen we mee aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Binnen dit onderzoek controleren we of de adresgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) overeenkomen met de werkelijkheid. LAA selecteert hiervoor de adressen van inwoners die wij onderzoeken. Wanneer u geselecteerd bent, brengt een medewerker van de gemeente bij u een huisbezoek.

Werkzaamheden Gangboord fase 2

Tuesday October 10th, 2017 10:00:00 PM
Eind september startte aannemer Schapers & Zn. B.V. met de herinrichtingswerkzaamheden van het project Gangboord in Raamsdonksveer. Het project is opgedeeld in zes verschillende fasen. De werkzaamheden van fase 1, die plaatsvinden in de Hoofdstraat vanaf huisnummer 29 (zijkant Bruna) tot aan het Gangboord, ronden we zaterdag 14 oktober af. Maandag 16 oktober start fase 2 van het project. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het aanleggen van nieuwe bestrating, beplanting en het vervangen van de openbare verlichting. 

Versteviging samenwerking WerkLink

Sunday October 8th, 2017 10:00:00 PM
Als gemeente maken we met vijf buurgemeenten gebruik van WerkLink als werkgeverservicepunt. Tot en met augustus 2017 zijn negentien uitkeringsgerechtigden vanuit de gemeente Geertruidenberg geplaatst. Ook lopen er nog vier proefplaatsingen die kunnen leiden tot een baan. Om de samenwerking met WerkLink verder vorm te geven, komt er een dienstverleningsovereenkomst tussen WerkLink, de zes Dongemondgemeenten en WAVA/!Go. 

Expositie Margriet Luinge

Wednesday October 4th, 2017 10:00:00 PM
In de hal van het gemeentehuis is tot eind januari een kleine expositie te bezichtigen met schilderijen van lokale kunstenares Margriet Luinge.

Veranderingen verkeersregels Hoofdstraat

Wednesday October 4th, 2017 10:00:00 PM
Vanaf 18 oktober veranderen de verkeersregels voor het voetgangersgebied in de hoofdstraat in Raamsdonksveer.

Afsluiting fietspad Parklaan en Kloosterweg

Wednesday October 4th, 2017 10:00:00 PM
Na het weekend van 7 en 8 oktober sluiten we het fietspad tussen de Parklaan en Kloosterweg in Raamsdonksveer af. Het gaat om het gedeelte tussen de voormalige voetbalclubs Veerse Boys en Good Luck.

Melding identiteitsfraude

Tuesday October 3rd, 2017 10:00:00 PM
Steeds vaker krijgen we meldingen van identiteitsfraude. Bij identiteitsfraude maken criminelen misbruik van valse of gestolen identiteitsgegevens. Ze kopen bijvoorbeeld op naam van iemand anders spullen zonder te betalen. We willen u erop attenderen om terughoudend te zijn met uitwisseling van persoonsgegevens.

Nacht van de Nacht

Tuesday September 26th, 2017 10:00:00 PM
Als gemeente gaan we duurzaam om met onze verlichting. Dit komt op verschillende manieren tot uiting. Zo gebruiken we straatverlichting met een lange levensduur (zo’n 4.000 stuks), gebruiken we bij vervanging alleen nog maar LED-lampen met dimmers (inmiddels zo’n 1.000 stuks)  en gaat verlichting op doorgaande wegen buiten de bebouwde kom gedeeltelijk uit na 23.00 uur. We verlichten alleen waar het nodig is.

Informatieavonden nieuwe aanpak groenonderhoud

Sunday September 24th, 2017 10:00:00 PM
Vanaf 1 oktober 2017 pakken we het (groen)onderhoud in de wijken anders aan. De buitendienst gaat vanaf die datum met WAVA/!GO in wijkteams samenwerken. Er komen vier wijkteams. Ieder team krijgt de verantwoordelijkheid voor het (groen)onderhoud in één wijk. Uniek is dat de teams nauw samenwerken met buurtbewoners. Samen bespreken zij de verbeterpunten. De bewoners krijgen zo de kans zélf hun accenten aan te brengen in het onderhoud in hun wijk. In oktober organiseren we per wijk een informatieavond hierover. 

Reinigen kolken

Sunday September 24th, 2017 10:00:00 PM
Vanaf maandag 25 september reinigt Van Doorn Geldermalsen B.V. alle kolken (de putjes langs de weg) in de gemeente. Bij het reinigen van de kolken staat een vrachtwagen langs de weg.  Dit kan ruimtegebrek veroorzaken. Hiervoor vragen wij uw begrip. Ook vragen wij u gedurende de werkzaamheden niet op de putjes te parkeren. De werkzaamheden duren ongeveer vijf weken.

Een goed plan of initiatief? Meld het ons!

Wednesday September 20th, 2017 10:00:00 PM
Heeft u een plannen voor de realisatie van een (nieuwe) woning, startend bedrijf of een ander initiatief, maar vindt u de stap naar de gemeente te groot? Of u heeft zich wel gemeld, maar kreeg u te horen dat we het bestemmingsplan moeten wijzigen waardoor u een grote procedure moet doorlopen? Het kan u weerhouden om uw plannen daadwerkelijk in te dienen. We willen de drempel bij u weghalen en het u makkelijker maken om het alsnog uit te voeren. Daarom nodigen we u uit om uw plannen, van eenvoudig idee tot uitgebreid projectplan, met ons te delen.

Renovatie klok OLV Hemelvaartkerk

Sunday September 17th, 2017 10:00:00 PM
De komende weken renoveert het bedrijf Royal Eijsbouts de klok op de toren van de OLV Hemelvaartkerk in Raamsdonksveer. 

Fotowedstrijd gemeentegids 2018-2019

Sunday September 17th, 2017 10:00:00 PM
Voor volgend jaar staat er een nieuwe gemeente gids op de planning. Het thema van deze gids wordt ‘Water’. De drie kernen in onze gemeente zijn immers met elkaar verbonden door het water van rivier De Donge. Om dit thema mooi in beeld te brengen dagen we inwoners van de gemeente uit om een mooie foto te maken waarin het thema water en de gemeente mooi en duidelijk herkenbaar naar voren komen. De winnende foto plaatsen we op de cover van de nieuwe gemeentegids! 

Nationaal Schoolontbijt

Sunday September 17th, 2017 10:00:00 PM
Ook dit jaar nodigt burgemeester Van Hees weer een schoolklas uit om samen met haar en de wethouders op het gemeentehuis te ontbijten.

Start acquisitie gemeentegids 2018-2019

Wednesday September 13th, 2017 10:00:00 PM
Deze week start de acquisitie voor de (papieren) Gemeentegids 2018-2019. De acquisitie wordt gedaan door de heer Toon van der Heijden namens Lokaal Totaal. 

Tijdelijke afsluiting Werfkampenseweg

Monday August 28th, 2017 10:00:00 PM
Vanochtend, dinsdag 29 augustus, zijn enkele vaten met vermoedelijk drugsafval gevonden langs de Werfkampenseweg in Raamsdonksveer. De Werfkampenseweg wordt vandaag vanaf 12 en 13 uur tijdelijk afgesloten om de vaten op te ruimen.

Problemen online afspraak maken

Wednesday December 28th, 2016 11:00:00 PM
Momenteel zijn er problemen met het systeem waarin u online een afspraak kunt maken bij de gemeente.

Geertruidenberg zoekt historische schepen

Tuesday December 13th, 2016 11:00:00 PM
De gemeente Geertruidenberg is op zoek naar enkele historische woonschepen die willen aanmeren aan de Timmersteekade in Geertruidenberg. De gemeente heeft hiervoor minimaal vijf ligplaatsen beschikbaar. Het is de bedoeling inwoners en bezoekers op deze wijze de historie van de stad te laten zien en te laten beleven. 

Gemeentezaken? Afspraak maken!

Tuesday December 13th, 2016 11:00:00 PM
De gemeente Geertruidenberg gaat met ingang van 1 januari 2017 werken op afspraak. Dit zorgt ervoor dat wij u sneller kunnen helpen op een tijdstip dat het u het beste uitkomt. De periode van 1 januari t/m 30 juni 2017 wordt als proefperiode beschouwd. In juni volgt er een evaluatie waarna wordt besloten of het werken op afspraak wordt gecontinueerd.

Sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat is veilig

Sunday December 11th, 2016 11:00:00 PM
‘Spelen en sporten op kunstgras is veilig’, dit is de uitkomst van het onderzoek van het RIVM. Dat geldt ook voor de beide kunstgrasvelden voor voetbal binnen de gemeente Geertruidenberg. Dit betekent dat de voetbalverenigingen F.C. Right-Oh en VV Raamsdonk de kunstgrasvelden weer volop kunnen gebruiken. De verenigingen zijn hiervan op de hoogte gebracht. 


Feed aggregation powered by Syndicate Press.
Processed request in 0.00728 seconds.